Reizigersinformatie

Omschrij­ving: Alle informatie op en rond de spoorweginfrastuctuur ten behoeve van de reiziger. Naast reisinformatie (bijvoorbeeld zoals aangeboden via vertrekstaten, CTA-borden) betreft dito.a. informatie over de locatie van verkooppunten, toiletten, taxiís, bussen, bagagedepots, accomodaties(s), enz..
 

Relevante begrippen behorend bij 'Reizigersinformatie'

 

Reisinformatie

Om­schrij­ving:  Alle informatie aan reizigers met betrekking tot de treindienst; vertrektijden, vertrekpunten, vertragingen, aankomsttijden, stopplaatsen, eindbestemming etc..
Links: reizigersinformatie


 

CTA

Om­schrij­ving:  Centrale Trein Aanwijzer. Elektronisch bediende aanwijzers op de perrons, die aangeven hoe laat en waarheen de eerstvolgende trein vertrekt vanaf het betreffende perron.
Links: perronfase