Oversteekkans

Omschrij­ving: De kans dat treinen elkaar ongehinderd gelijkvloers kunnen kruisen (niet gelijktijdig een bepaald wissel(-complex) hoeven te berijden) binnen een bepaalde tijdsperiode.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Oversteekkans'

 

Gelijkvloerse kruising

Om­schrij­ving:  Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur waarbij de verkeersstromen elkaar op gelijk hoogte tegen komen.
Voorbeelden zijn:
  • een overweg (weg- en treinverkeer)
  • een aansluiting of splitsing (tussen treinverkeer)
  • een kruispunt (wegverkeer)
Links: ongelijkvloerse kruising