Opvolgtijd

Omschrij­ving: Indien er zich op één spoor twee treinen achter elkaar in dezelfde richting rijden, heeft de tweede trein tijd nodig om op de locatie te komen waar eerst de eerste trein passeerde. De tijd tussen beide passages wordt de volgtijd genoemd.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Opvolgtijd'

 

Dienstregeling

Om­schrij­ving:  Regeling van aankomst- vertrek- en doorkomsttijden van treinen.
Links: trein, dienstregelingssnelheid