Hoofdspoor

Omschrij­ving: Een spoor dat in de gewone omstandigheden door treinen wordt bereden of een spoor dat als zodanig door de daartoe bevoegde instantie wordt aangewezen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Hoofdspoor'

 

Nevenspoor

Om­schrij­ving:  Het naastliggende spoor.
Links: hoofdspoor, spoor


 

Spoor

Om­schrij­ving:  Twee spoorstaven, zodanig geconstrueerd dat er railvoertuigen op kunnen rijden.
Toelich­ting:  Het spoor is het geheel van spoorstaven. Het maakt daarbij niet uit hoe deze spoorstaven vastgehouden worden. Denk aan verschillende soorten dwarsliggers in ballast of een ingegoten spoorstaaf constructie (spoorstaven met een kunststof "vastgegoten" in beton).
Links: spoorwijdte, spoorbreedte, contrarail, ballastspoor, ballastloosspoor, spoorafstand