Hellingbaan

Omschrij­ving: Een traploze (voetgangers)verbinding om niveauverschillen te overbruggen, bijvoorbeeld tussen een perron en een overpad.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Hellingbaan'

 

Reizigersoverpad

Om­schrij­ving:  Overpad, (alleen) bestemd voor reizigers
Links: dienstoverpad