Faunapassage

Omschrij­ving: Doorgang voor dieren over, door of onder een barrière (bijvoorbeeld onder de (spoor-)baan door of langs een viaduct).
 

Relevante begrippen behorend bij 'Faunapassage'

 

Duiker

Om­schrij­ving:  Koker dwars onder een spoor of weglichaam door die tot doel heeft een verbinding te vormen tussen beide zijden. De verbinding kan zowel droog als nat zijn om twee leefgebieden op gebied van fauna en/of water met elkaar te verbinden.
Links: tunnel