Drukgolf

Omschrij­ving: Ten gevolge van de passage van een trein wordt een flinke hoeveelheid lucht verplaatst. Staande naast het spoor is dit te merken door een plotselinge drukverandering die zo groot kan zijn, dat mensen uit hun evenwicht gebracht worden met alle gevolgen van dien. Met de drukgolf wordt de afstand aan weerszijden van hartspoor aangeduid, waarbinnen de drukgolf zo groot kan zijn dat daar de kans bestaat dat mensen uit hun evenwicht worden gebracht. De drukgolf is statisch gegeven afhankelijk van de snelst mogelijke passerende trein.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Drukgolf'

 

Tunnel

Om­schrij­ving:  Een kunstwerk waar de sporen overdekt zijn over een grotere lengte dan een brug of aquadukt 
Links: kunstwerk