Oorzaken van fileleed

Deze paragraaf van deze website belicht de oorzaken van fileleed, het hoe en waarom. Als je de oorzaken begrijpt is de kans groot dat je kiest om de oorzaken van files te bestrijden i.p.v. je primair te richten op symptoombestrijding. Juist bij files zal symptoombestrijding op termijn tot meer files leiden.

  • Inleiding, algemene kaders over o.a. de verschillen tussen de verschillende vervoermiddelen
  • Oorzaken fileleed, een overzichtelijke opsomming
  • Toelichting over de politieke visies. Zeker omdat dit soort thema's elke verkiezingen terugkomen.


Lees verder over: Mogelijke oplossingen