Politieke standpunten; een toelichting

Het meest actuele idee om autogebruik (en dus de CO2 en andere uitstoot zoals fijnstof en stikstofverbindingen) terug te dringen is de invoering van kilometerheffing. Zonder prijsdifferentiatie naar uitstoot, tijd en plaats een onzalig idee. Dit VVD standpunt zal meer verkeersproblemen geven. Lees meer over: Kilometerheffing, een onzalig idee.

De belangrijkste oorzaken van files zijn vanuit het politieke bedrijf "gunstig". De politiek laat zich graag beïnvloeden door lobbygroepen, welke door grote partijen effectief in stelling worden gebracht. Maar het belang van grote belangenvertegenwooridigers is vaak niet hetzelfde als het belang van de individuen.
In hoog tempo hebben belangenvertegenwoordigers van het oude stempel afgelopen jaren hun achterban zien ineenschrompelen. Denk bijvoorbeeld aan vakbonden, kerken, politieke partijen enz..
Of dit samenhangt met het feit dat het aanzien in de politiek is afgenomen laat zich raden.

De belangenvertegenwoordigers moeten terug naar de belangen van haar leden en niet de ledenraad. De kiezer laat zich de laatste decenia steeds minder makkelijk vertegenwoordigen door belangengroepen.

Neem bijvoorbeeld de ANWB die als "belangenvertegenwoordiger" sinds een paar jaren een politieke stem wil laten horen "namens" haar 3 miljoen (wegenwacht-)leden.
Zo was de ANWB:
  • tegen het aanleggen van de HSL-Zuid door het Groene Hart. Mogelijk ingegeven omdat ze haar hoofdkantoor in Den Haag heeft staan. En dus verlangt dat alle overige reizigers 10 minuten langer onderweg zou zijn vanwege deze D-tour).
  • tegen Tolpoortjes. Mogelijk omdat meerdere achtereenvolgende directeuren actieve VVD-leden waren die rechtstreeks in contact stonden met tweede kamerleden.

Voor mij de vraag: stelt werkelijk de meerderheid van de ANWB-leden op prijs dat de ANWB haar vertegenwoordigd als VVD'er of Hagenees? Statistische gezien is dat erg onwaarschijnlijk en is hier eerder misbruik van gegeven vertrouwen. Gelukkig zijn er anno 2024 meerdere alternatieve aanbieders met net zo betaalbare alternatieven zonder politieke ambities die geen conflict opleveren met de eigen politieke voorkeuren.