SMC

Omschrij­ving: Schakel en MeldCentrum. Vier locaties in Nederland van waaruit het functioneren van de bovenleiding en de beveiliging bewaakt wordt en eventuele storingsmeldingen worden gecoördineerd. (tot ca. "94 werden deze centra "Centrale Schakelpost" -CSP- genoemd)
 

Relevante begrippen behorend bij 'SMC'

 

Bovenleiding

Om­schrij­ving:  Het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren die dienen als energievoorziening voor de elektrische tractie.
Toelich­ting:  Let op verschil met "bovenleidingsysteem". Dit is een deelte van de bovenleiding (maar zonder draagconstructie).
Links: bovenleidingsysteem