Retourstroom

Omschrij­ving: De stroom die van het stroomvragende tractievoertuig terug gaat naar het voedendestation.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Retourstroom'

 

Energievoorziening (tractie)

Om­schrij­ving:  Alle systemen en constructies van de spoorweginfrastructuur die een functie hebben in het proces van transport, transformatie en distributie van elektrische energie van een aansluitpunt van het energiebedrijf naar elektrisch aangedreven treinen.
Links: retourstroom