Kanteldijk

Omschrij­ving: Waterkerende constructie langs een (spoor)weg bij doorsnijding van een waterkering.
Toelichting:De waterkerende constructie kan bijvoorbeeld bestaan uit een dijk, een damwand of een betonnen wand. Doel is de waterkerende functie van de (hoofd)waterkering te verleggen ter plekke waar de (spoor)weg lager is dan de dijk. In feite wordt de dijk met een U-vorm ter plaatse van de inrit uitgerekt tot de plek waar de (spoor)weg weer boven de waterkerende hoogte is. En dat kost ruimte zeker bij een spoorlijn of nog erger een HSL! In theorie kan een lekke onderdoorgang de polder blank zetten.

Een kanteldijk een passief veilige oplossing daarom de meest wenselijke. Indien er geen ruimte is kan als alternatief bij voorbeeld een valdeur in de tunnelingang gebouwd worden. Bij calamiteiten moet deze snel in alle gevallen kunnen sluiten. En kan andere problemen geven, dus minder wenselijk.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Kanteldijk'

 

Primaire waterkering

Om­schrij­ving:  Hoofdwaterkering (dijk).
Links: secundaire waterkering, kanteldijk


 

Secundaire waterkering

Om­schrij­ving:  Achter de primaire waterkering gelegen extra waterkering.
Links: primaire waterkering, kanteldijk