Instandhoudingskosten

Omschrij­ving: Alle kosten die gemaakt moeten worden voor het instandhouden van de (spoor-)infrastructuur.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Instandhoudingskosten'

 

Instandhouding

Om­schrij­ving:  Beheer plus onderhoud.
Links: instandhoudingsconcept spoorinfra