Inbouwhelling (spoorstaven)

Omschrij­ving: De mate waarin beide spoorstaven van een spoor ietswat naar binnen hellen. Hoek wordt in radialen weergegeven tussen de verticaal en het lijf van de spoorstaaf. Een positieve hoek is gedefinieerd als die hoek waarbij dat de hartlijnen van beide spoorstaven (van één spoor) elkaar snijden boven het spoor.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Inbouwhelling (spoorstaven)'

 

Spoor

Om­schrij­ving:  Twee spoorstaven, zodanig geconstrueerd dat er railvoertuigen op kunnen rijden.
Toelich­ting:  Het spoor is het geheel van spoorstaven. Het maakt daarbij niet uit hoe deze spoorstaven vastgehouden worden. Denk aan verschillende soorten dwarsliggers in ballast of een ingegoten spoorstaaf constructie (spoorstaven met een kunststof "vastgegoten" in beton).
Links: spoorwijdte, spoorbreedte, contrarail, ballastspoor, ballastloosspoor, spoorafstand