ICS

Omschrij­ving: Zie uitleg: Instandhoudings Concept Spoorinfra
 

Relevante begrippen behorend bij 'ICS'

 

Instandhoudingsconcept spoorinfra

Om­schrij­ving:  Is een modelmatige beschrijving van de wijze waarop elk infra-element en elke objectgroep binnen Railinfrabeheer in stand kan worden gehouden gedurende de gehele levenscyclus. Het geeft weer wat er allemaal speelt rond de instandhouding van een object. (af te korten tot: ICS)
Links: instandhouding