Groepenscheiding

Omschrij­ving:
  • Opdeling van een gelijkstroom bovenleidingnet in verschillende groepen. 
  • Bij een wisselstroom bovenleidingnet wordt de groepenscheiding gecombineerd met fasescheiding.
De groepenscheiding is mogelijk door toepassing van open afspaninrichtingen of leidingonderbrekers
 

Relevante begrippen behorend bij 'Groepenscheiding'

 

Afspaninrichting

Om­schrij­ving:  Inrichting als onderdeel van het bovenleidingsysteem waarin een bovenleidingsectie eindigt en (naar opzij) wordt afgespannen. De functie van de afgespannen rijdraad wordt direct overgenomen door een andere rijdraad welke ter plaatse van de afspaninrichting begint.
Toelich­ting:  In afspaninrichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten afspaninrichtingen.
Links: open afspaninrichting, gesloten afspaninrichting