Doorvaartwijdte

Omschrijving: De doorvaartwijdte van een (vaste) brug is de kleinste breedte onder die brug, gemeten loodrecht op de vaarwegas, die bij de maatgevende waterstand volledig door het maatgevende schap kan worden benut.
Toelichting:Doorvaartbreedte is geen term die bij waterwegen hoort. Zie voor een juist gebruik van termen bij vaarwegen: "Richtlijnen Vaarwegen" van de Commissie Vaarwegbeheerders (CVB, min V&W) juni 1996, inclusief latere aanvullingen
 



Relevante begrippen behorend bij 'Doorvaartwijdte'

 

Doorvaarthoogte

Omschrijving:  De doorvaarthoogte is de verticale afstand tussen de maatgevende waterstand en de onderkant van de overspanning boven de vaarweg. De doorvaarthoogte is een samenstelling van de de volgende parameters: maatgevende waterstand ten opzichte van NAP, de maatgevende strijkhoogte en de schrikhoogte. De doorvaarthoogte wordt geacht aanwezig te zijn over de geehele doorvaartbreedte van de brug/overspanning.
Toelichting:  Zie voor een juist gebruik van termen bij vaarwegen: "Richtlijnen Vaarwegen" van de Commissie Vaarwegbeheerders (CVB, min V&W) juni 1996, inclusief latere aanvullingen
Links: strijkhoogte, doorvaartwijdte