CUP

Omschrij­ving: Container Uitwissel Punt. Locatie aan de spoorbaan waar containers van het spoor worden overgezet naar een vrachtauto of schip.
 

Relevante begrippen behorend bij 'CUP'

 

Rail Service Center (RSC)

Om­schrij­ving:  Regionaal knooppunt voor het gecombineerde vervoer van containers, wissellaadbakken en opleggers. Op het RSC vindt overslag plaats van de ladingseenheden van het ene naar het andere transportmiddel.
Links: CUP