Aanbodmodel

Omschrij­ving: Een aanbodmodel geeft het aanbod van treindiensten weer in termen van snelheid, stopplaatsen, frequentie en aansluitingen
 

Relevante begrippen behorend bij 'Aanbodmodel'

 

Halte

Om­schrij­ving:  Gedeelte van de vrije baan voorzien van een inrichting waar reizigers kunnen in- en uitstappen en/of goederen kunnen worden aangenomen en afgeleverd, niet zijnde een station. Treinen kunnen hier niet van volgorde wisselen . ( inhalen)..
Links: halteren


 

Aansluiting

Om­schrij­ving:  Vast onderdeel van de naamgeving van een locatie waar drie sporen uit drie richtingen bij elkaar komen.
Bijvoorbeeld "aansluiting Harmelen".
Links: spooraansluiting, splitsingspunt