Treindienst Aantastende Onregelmatigheid (TOA)

Omschrij­ving: Een treindienst aantastende onregelmatigheid (TAO) is een onregelmatigheid (externe afwijking) die leidt tot een verstoring van de geplande treinenloop. De term wordt gebruikt door ProRail.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Treindienst Aantastende Onregelmatigheid (TOA)'