Maaiveld

Omschrijving: Aanduiding voor de bovenkant van de grond. De hoogte wordt doorgaans in meters t.o.v. het NAP aangegeven.
Toelichting:Maaiveld, NAP en Bovenkant spoor zijn belangrijke hoogtevlakken ten opzichte waarvan dingen aangegeven kunnen worden
 Relevante begrippen behorend bij 'Maaiveld'