Kopmaken

Omschrij­ving: Een doorgaande trein (met hetzelfde materieel en treinnummer) die door de infrastructuur en de geboden relaties, gedwongen wordt van rijrichting te veranderen.
Toelichting:Voorbeeld: De intercity Rotterdam - Groningen "maakt kop" in Utrecht
 

Relevante begrippen behorend bij 'Kopmaken'

 

Keren

Om­schrij­ving:  Een trein die op zijn bestemming(station) is aangekomen en met hetzelfde materieel onder een ander treinnummer terug keert in de richting van zijn herkomst, maar kan een ander station als bestemming hebben.
Links: keerspoor, tailtrack